ข่าวประชาสัมพันธ์
11
มิ.ย.
แบบเสนอโครงการบริการทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 11-06-2015 13:58:02

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th