ข่าวประชาสัมพันธ์
11
มิ.ย.
ฟอร์มแบบประเมินความพึงพอใจ โครงการบริการวิชาการ
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 11-06-2015 14:01:49

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th