ข่าวประชาสัมพันธ์
30
มิ.ย.
2015 International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2015) September 23 – 25, 2015 Phranakhon Si Ayutthaya, Thailand
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 30-06-2015 10:31:43
2015 International Symposium on Multimedia and Communication Technology is the fifth international symposium. The symposium will be held at Pranakhon Si Ayutthaya, 600-year-old ancient capital of Thailand and now become the world heritage as a historical city. ISMAC 2015 has many scopes in multimedia and communication technology. In this, symposium new and novel technologies in these research fields will be introduce and discussed. The topics for regular sessions include, but are not limited to, the followings: ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.Multimedia Processing and Systems 1.1 Speech Processing and Coding 1.2 Video Processing and Coding 1.3 Natural Language Processing 1.4 Video and Multimedia Technology & Communications 1.5 Audio/Acoustic Signal Processing 1.6 Multimedia Processing for e-Learning 1.7 Intelligent Signal Processing for Multimedia & Systems 1.8 Security Signal Processing for Multimedia & Systems 1.9 Others 2.Signal Processing 2.1 Adaptive and Multirate Signal Processing 2.2 Digital Filters and Filter Banks 2.3 Wavelets and Multirate Signal Processing 2.4 Fast Computations for Signal Processing and Communication Systems 2.5 Intelligent Signal Processing for Communications & Systems 2.6 Security Signal Processing 2.7 Neural Networks and Fuzzy Logic Prcessing 2.8 Artificial Intelligence and Applications 2.9 Others 3.Industry and Regulatory Development for Communications 3.1 High Speed Networks 3.2 Intelligent Computer Networks 3.3 Next Generation Networks Technology 3.4 Network Management and Design 3.5 Network Protocol and Standardization 3.6 Next Generation Network Regulations 3.7 VoIP, IPTV and Wireless broadband Internet Regulations 3.8 Others 4.Communication Systems 4.1 Communication Theory 4.2 Broadband Communication Technology 4.3 Multimedia Services and Technologies 4.4 Intelligent Communication Systems and Network Protocols 4.5 Signal Processing for Communications 4.6 Wireless/Mobile Communications 4.7 Wideband Communications 4.8 Communication Circuit Design 4.9 Others 5.Emerging Technologies in Multimedia and Communication Technology ------------------------------------------------------------------------------------------ Author’s Schedule: Deadline for Special Session Proposal : July 15, 2015 Deadline for Submission of 4-page Full-Paper : July 31, 2015 Notification of Acceptance : August 17, 2015 Deadline for Submission of Camera Ready Paper : August 31, 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------ Submission Instruction Paper must be written in English and should describe the authors’ original research work. The length of the paper is limited to 4 pages including figures, tables and references. The paper must be in A4 size, two-column format. Please download paper template (IEEE template) from submission website. ------------------------------------------------------------------------------------------ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ : http://ismac2015.aru.ac.th ------------------------------------------------------------------------------------------ Should you need any further information, please click website here :http://ismac2015.aru.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th