ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ต.ค.
ขอเรียนเชิญบุคลากรที่มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้าน สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 06-10-2015 16:06:30
ขอเรียนเชิญบุคลากรที่มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้าน สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร กับทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ในเวลาทำการ หรือเบอร์ 035 - 322082

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th