ข่าวประชาสัมพันธ์
25
เม.ย.
NCSAG 2016 National Conference of Si Ayutthaya Rajabhat Group 2016 (NCSAG-2016) การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" 111 ปีจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศร
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 25-04-2016 13:30:31
NCSAG 2016 National Conference of Si Ayutthaya Rajabhat Group 2016 (NCSAG-2016) การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" 111 ปีจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 7 - 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ติดตามข่าวสารการประชุมและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ ncsag2016.aru.ac.th ติดต่อสอบถาม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์/แฟกซ์ 035 - 322082 rs@aru.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th