ประกาศ
14
ม.ค.
ประกาศ: ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-01-2014 22:47:04

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th