จดหมายข่าว
14
ม.ค.
จดหมายข่าวฉบับที่ 8/2556 ประจำวันที่ 1-15 ตุลาคม พ.ศ.2556
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-01-2014 22:54:43

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th