โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
22
ก.ย.
เล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ กิจกรรม อบรมการต่อต้านและป้องกันการค้ามนุษย์ 2559
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 22-09-2016 16:12:19

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th