จดหมายข่าว
14
ม.ค.
จดหมายข่าวฉบับที่ 9/2556 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-01-2014 22:57:58

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th