งานวิจัย
11
ต.ค.
ฐานข้อมูลงานวิจัยประจำปี 2558
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 11-10-2016 17:09:58
ข้อมูลผลงานวิจัยของนักวิจัยแต่ละคณะจากแหล่งสนับสนุนทุนต่างๆ ปี 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th