โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
11
ต.ค.
แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 11-10-2016 18:54:59

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th