แผนปฏิบัติราชการ
11
ต.ค.
แผนกลยุทธ์ 2555-2559
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 11-10-2016 19:01:56

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th