ประกาศ
19
ต.ค.
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 19-10-2016 16:27:28
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ หรือ สอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน โทร.2100,2122 ภายนอก โทร. 035-322082

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th