งานวิจัย
1
พ.ย.
ฐานข้อมูลงานวิจัยสำหรับผู้บริหาร
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 01-11-2016 13:30:45
สามารถเรียกดูได้โดยใส่รหัสผ่าน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th