ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ธ.ค.
ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมจริยธรรมในมนุษย์
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 09-12-2016 11:54:33

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th