ระเบียบ คำสั่ง
7
มิ.ย.
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ เข้าร่วมการอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 07-06-2017 10:54:12
ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี https://www.topreplicawatches.xyz/
https://www.dearwatches.vg/

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th