โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
21
มิ.ย.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในการประชุม
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 21-06-2017 15:18:15
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่” วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโกเด้นบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการอบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th