ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ก.ค.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 06-07-2017 11:53:56
คณาจารย์ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ตาม Link ด้านล่าง หรือที่เว็บไซต์ http://rdi.aru.ac.th/ หรือติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2100 หรือทาง e-mail: rs@aru.ac.th โดยส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ชุด และ CD จำนวน 1 แผ่น ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 uk omega replica centre
classical rolex replica uk

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th