แผนปฏิบัติราชการ
11
ต.ค.
แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
By พิมพ์ประภา พลรักษ์ - ปรับปรุงเมื่อ 11-10-2017 10:12:17

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th