โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
11
ต.ค.
เล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ กิจกรรม การอบรม เชิงปฏิบัติการ “เขียนข้อเสนอวิจัยเพื่อให้ได้ทุนสนับสนุน” 14-16 ธันวาคม 2559
By suteera - ปรับปรุงเมื่อ 11-10-2017 22:39:49

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th