โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
11
ต.ค.
เล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในการประชุม” 21-23 มิถุนายน 2560
By suteera - ปรับปรุงเมื่อ 11-10-2017 22:40:59

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th