ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ก.พ.
[ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561] นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา หรือผู้สนใจ สามารถติตตามข่าวสาร การจัดประชุมวิชาการ /ร่วมส่งบทความทางวารสารต่างๆได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
By suteera - ปรับปรุงเมื่อ 07-02-2018 15:10:40

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th