ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ก.พ.
[ข่าวประชาสัมพันธ์] นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา หรือผู้สนใจ สามารถติตตามข่าวสาร การจัดประชุมวิชาการ /ร่วมส่งบทความทางวารสารต่างๆได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ หรือติดตามได้ที่ website: http://rdi.aru.ac.th/ -ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์
By suteera - ปรับปรุงเมื่อ 23-02-2018 18:13:24
[ข่าวประชาสัมพันธ์] นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา หรือผู้สนใจ สามารถติตตามข่าวสาร การจัดประชุมวิชาการ /ร่วมส่งบทความทางวารสารต่างๆได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ หรือติดตามได้ที่ website: http://rdi.aru.ac.th/ -ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561-

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th