ข่าวประชาสัมพันธ์
1
พ.ค.
[ข่าวประชาสัมพันธ์] นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา หรือผู้สนใจ สามารถติดตามข่าวสาร การจัดประชุมวิชาการ/ร่วมส่งบทความทางวารสารต่างๆได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ หรือติดตามได้ที่ website: http://rdi.aru.ac.th/ -ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
By suteera - ปรับปรุงเมื่อ 01-05-2018 13:09:49
[ข่าวประชาสัมพันธ์] นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา หรือผู้สนใจ สามารถติดตามข่าวสาร การจัดประชุมวิชาการ/ร่วมส่งบทความทางวารสารต่างๆได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ หรือติดตามได้ที่ website: http://rdi.aru.ac.th/ -ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th