ข่าวประชาสัมพันธ์
25
พ.ค.
[ข่าวประชาสัมพันธ์] นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา หรือผู้สนใจ สามารถติดตามข่าวสาร การจัดประชุมวิชาการ/ร่วมส่งบทความทางวารสารต่างๆได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ หรือติดตามได้ที่ website: http://rdi.aru.ac.th/ -ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ วันที่ 25 พฤษภาคม 256
By suteera - ปรับปรุงเมื่อ 25-05-2018 14:42:15

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th