ประกาศ
5
มิ.ย.
ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 05-06-2018 10:28:16
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 swiss watches fake chopard happy diamonds

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th