ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ก.ย.
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 03-09-2018 15:59:43
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 โดยผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยต้องเป็นไปตามเกณฑ์การให้ทุนวิจัยและลักษณะงานวิจัย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม รายละเอียดประกอบการเสนอ ได้ที่เว็บไซต์ http://rdi.aru.ac.th/ และส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ทาง E-mail: rs@aru.ac.th ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th