ประกาศ
20
ก.ย.
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนให้บุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2557
By นายอำนาจ แก้วภูผา - ปรับปรุงเมื่อ 20-09-2018 13:58:28

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th