โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
7
ต.ค.
เล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ งบประมาณ 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม การพัฒนาและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ (ไม้เสียบอาหาร)
By suteera - ปรับปรุงเมื่อ 07-10-2018 15:31:50

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th