การจัดการความรู้
8
ต.ค.
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
By sarinya ponok - ปรับปรุงเมื่อ 08-10-2018 07:57:47

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th