ประกาศ
21
ต.ค.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ปฏิทินการคัดเลือกคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ
By MSuteera - ปรับปรุงเมื่อ 21-10-2018 15:45:51
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ได้ที่ Link ด้านล่างนี้ https://www.noktaseksshop.com https://www.noktashop.org https://www.seksshopistanbul.net https://www.noktashop.istanbul https://www.vibratorum.net https://www.jartiyercorap.com https://www.noktashop.ist

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th