21
ต.ค.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ปฏิทินการคัดเลือกคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ
By MSuteera - ปรับปรุงเมื่อ 21-10-2018 15:45:51
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ได้ที่ Link ด้านล่างนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th