ประกาศ
5
พ.ย.
ประกาศคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ
By suteera - ปรับปรุงเมื่อ 05-11-2018 11:04:50

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th