ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
โครงการเวทีประชาคมเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:05:36
วันที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอนครหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย นางสาวฤดี เสริมชยุต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่องการบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโครงการเวทีประชาคมเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th