ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ส.ค.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
By น.ส.อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 16-08-2019 16:19:28
คณาจารย์ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ http://rdi.aru.ac.th/ หรือติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2129 โดยส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางระบบรับข้อเสนอโครงการจากกองทุนวิจัย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 https://forms.gle/wvu4VF1K2PfDCyAx8 เท่านั้น โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่ วันที่ 17 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th