ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ก.ย.
ขอความอนุเคราะห์ คณะ/สถาบัน/สำนัก รวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๒
By suteera - ปรับปรุงเมื่อ 06-09-2019 19:02:22
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน มรภ. พระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๒ ล่าสุด

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th