งานวิจัย
18
ก.ย.
การส่งขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-RREC)
By น.ส.อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 18-09-2019 10:31:50
การส่งขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-RREC) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.nurrec.nu.ac.th/th/services/index.php?dl=fm หรือ ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้ และพิมพ์เอกสารโดยจัดเรียงตามคู่มือฯ ส่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้กับผู้ประสานงานเครือข่ายจริยธรรมฯ น.ส.อัจฉรา วงษ์หา โทร 2127 luxury replica watches review

swiss fake watches uk wholesale

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th