แผนปฏิบัติราชการ
13
ต.ค.
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา-2560-2564-ฉบับปรับปรุง-พ.ศ.-2562
By สุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 13-10-2019 15:52:01

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th