ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
จัดบูธเตรียมงานนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 ” (Thailand Research Expo 2013)
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:16:35
วันที่ 22 สิงหาคม 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดบูธเตรียมงานนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 ” (Thailand Research Expo 2013) ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ กำหนดเวลา วันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2556

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th