ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ธ.ค.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 26-12-2019 14:52:06
คณาจารย์ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ http://rdi.aru.ac.th/ หรือติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2129 โดยส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางระบบรับข้อเสนอโครงการจากกองทุนวิจัย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 https://forms.gle/3G1ZRW3wA7WDhmxG7 เท่านั้น โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่ วันที่ 13 – 17 มกราคม พ.ศ. 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th