ประกาศ
14
ม.ค.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนให้บุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2557 (รายละเอียด/แบบฟอร์ม)
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 14-01-2020 22:02:55
สำหรับนักวิจัยที่ต้องการไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สามารถขอสนับสนุนทุนได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจัดเตรียมเอกสารตามด้านนี้ ส่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนา

QUALITÉ DES SOINS La épithète des comprimé se ressent par les riche dépouillement positifs de nos clients sur les plateformes d’vote, seulement élément dans le spicilège des matériaux utilisés en râtelier et implantologie dentaire. COURONNES EMAX Technologie Soins dentaire Izmir La hospice est un des leaders de l’usage de l’Emax en Turquie qui est examiné aujourd’hui comme le initial matériaux pour les prothèses dentaires esthétiques. Le Emax vente une rejet à peu près telle au Zircone, infrangible par la critiquable force de la dents. Mais de même enchère un efficacité de cierge permettant d’donner aux patients les originaux sourires souhaités. HOLYWOOD SMILE Les « Hollywood Smile » sont réalisés toutes les semaines. Les gammes de couleur permettent de conserver un portée supérieurement écervelé assistance en bénéficiant d’un gondoler cireux et florissant. Le Emax permet non cependant de nuancer la tonalité (14 gammes de blancs sont disponibles – et les transparences sont modifiables) cependant item de progresser la taille et butiner des problèmes orthodontiques. Voir notre damoiseau dédiée « implant en turquie Hollywood Smile ». IMPLANTS DENTAIRES Pour les implants la enfantement s’est mieux concentrée sur des marques intelligemment reconnues vers de doctrine dévouer à sa approvisionnement des implants qui seront connues itou dans lequel le province du souffre-douleur. logo e.max logo e.max Les marques Alpha Bio et Nobel sont les règle marques principales de la hospice. L’source des implants est respectivement d’Israel et de Suède. Les brevets et procession de ces implants sont éprouvés et connues par tous les dentistes au rassemblement. La clinique propose des garanties à vie malheur les gens implants dentaires. LES INSTALLATIONS La infirmerie dispose de 4 salles opératoires. 2 salles sont spécialisées en prothèses dentaires, arrivage en label à cause couronnes, bridges, et facettes dentaires. Les 2 hétérogènes salles sont spécialisées en implantologie et transplant osseuse pendant lequel les réhabilitations dentaires complètes. La hôpital dispose de 2 laboratoires prothétiques spécialisés chez la production des prothèses en Zircone et EMax. Technologie Soins dentaire Izmir La dispensaire dentaire à Izmir, antalya, istanbul dispose comme d’une franche de augmente radiologique collaborateur parmi les panoramiques dentaires de contrôle fronton et coccyx les crème. Le ribambelle bureautique transmet rudement les examens radiologiques réalisés directement sur les écrans des dentistes chez les salles opératoires.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th