ประกาศ
24
ก.พ.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (การคัดเลือกเป็นกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง))
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 24-02-2020 15:55:46
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการลงคะแนนการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากการประกาศบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามลำดับรายชื่อที่ถูกต้อง นั้น

เพื่อให้การลงคะแนนเลือกตั้งมีความถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม จึงยกเลิกการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เป็นวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งประจำแต่ละคณะ รายละเอียดตามประกาศที่แนบด้านล่างนี้ Eğer isterseniz harika seks , sesli şişli escort söyler zorunda olacak. Her insan ve her cinsel ilişki farklıdır, En uzun süredir devam eden seks ve ilişki şişli escor ‘i ev sahipliği yapan, Taksim’daki en şehvetli vücutlara taksim escort sahip en güzel ve en seksi telekızları bulun. Kişisel fantezinizi yaşamak istiyorsanız, profesyonel bir telekız ideal bir ortaktır. ​Kalbinizde hala gençseniz ve istanbul escort güzel bir bayan arkadaş arıyorsanız, gününüzü güzelleştirmek için seksi eskort istanbul kızlarımız tarafından alın.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th