ข่าวประชาสัมพันธ์
28
พ.ค.
KM การจัดการความรู้ şişli escort
By นาวสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 28-05-2020 13:53:28
การจัดการความรู้ "เทคนิคการประสานงานในชุมชน สำหรับการลงพื้นที่บริการวิชาการ" โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจำปีงบประมาณ 2563 şişli escort

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th