ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาครั้งที่1/2557
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:18:07
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 9.30-12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาครั้งที่1/2557 ณ ห้องประชุม อยุธยา-โปรตุเกส การประชุมประกอบไปด้วยเรื่องของกลุ่งงานบริการวิชาการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานวิจัย โดยมี ผศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานดำเนินการประชุม ร่วมด้วย ผศ.เลิศชาย สถิตย์พนาวงค์, ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง, ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา,นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th