โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
16
มิ.ย.
โครงการหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน กิจกรรม การอบรมขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่มจักสาน ชุมชนช้างสานสู่ความยั่งยืน ณ กลุ่มจักสาน ชุมชนช้างสานสู่ความยั่งยืน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
By นาวสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 16-06-2020 12:51:02
กิจกรรม การอบรมขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่มจักสาน ชุมชนช้างสานสู่ความยั่งยืน ภายใต้โครงการหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์/2พื้นที่เป้าหมาย (จ.อ่างทอง/จ.พระนครศรีอยุธยา) หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) perfect tag heuer fake ca watches

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่ม ณ กลุ่มจักสาน ชุมชนช้างสานสู่ความยั่งยืน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง chopard replica ca online sale

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th