โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
16
มิ.ย.
โครงการหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน กิจกรรม การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากผักตบชวา ณ ชุมชนช้างสานสู่ความยั่งยืน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
By นาวสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 16-06-2020 12:57:22
กิจกรรม การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากผักตบชวา top quality copy hublot watches uk

ภายใต้โครงการหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์/2พื้นที่เป้าหมาย (จ.อ่างทอง/จ.พระนครศรีอยุธยา) หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) buy cheap uk rolex datejust replica

เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัดโครงการการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากผักตบชวา ณ ชุมชนช้างสานสู่ความยั่งยืน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th