โครงการบริการวิชาการ(บริการวิชาการ)
16
มิ.ย.
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ ชุมชนคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
By นาวสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 16-06-2020 15:08:08
ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์/2พื้นที่เป้าหมาย (จ.อ่างทอง/จ.พระนครศรีอยุธยา) หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา) กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ uk cheap breitling navitimer replica

เมื่อวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์, 6-8 มีนาคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ ชุมชนคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา swiss iwc imitation replica uk online

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th