ข่าวประชาสัมพันธ์
18
มิ.ย.
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ อว.สร้างงานเฟส 2 (กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง)
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 18-06-2020 18:16:27
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ อว.สร้างงานเฟส 2 (กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง) ขอประชาสัมพันธ์ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รับสมัครลูกจ้างทำงาน ในโครงการจ้างงานประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2563 (กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง) วันจันทร์ - ศุกร์ (เวลาราชการ 08.30- 16.30 น.) เสาร์ - อาทิตย์ (เวลา 09.00 - 15.30 น.) ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารสิงหาราม (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th