ประกาศ
23
ก.พ.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา sex shop เรื่อง ทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย จากกองทุนวิจัยและการรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบปร
By อัจฉรา วงษ์หา - ปรับปรุงเมื่อ 23-02-2021 09:51:20
คณาจารย์ผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย โดยส่งผ่านระบบ https://forms.gle/cGCA3FG33YPRWgjm8 เท่านั้น ตั้งแต่ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป คณาจารย์ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านทางระบบรับข้อเสนอโครงการจากกองทุนวิจัย ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ https://forms.gle/cGCA3FG33YPRWgjm8 เท่านั้น โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่ วันที่ ๑ - ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ sinop otelleri istanbul escort taksim escort ortaköy escort beşiktaş escort bebek escort şişli escort mecidiyeköy escort

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th