ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พ.ค.
ทำสัญญาโครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
By นางสาวสุธีรา มูลดี - ปรับปรุงเมื่อ 14-05-2014 11:26:16
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 - 12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทำสัญญาโครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานดำเนินงาน มีนักวิจัยเข้าร่วมการทำสัญญาจำนวน 8 คน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตำบลประตูไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035-322082 e-mail : rs@aru.ac.th